ReadyPlanet.com
dot
dot
พัดลมระบายอากาศ


พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องครัวพัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องครัว

แบบติดผนังสำหรับห้องครัว
ดูดอากาศออก บานเกล็ด เปิด-ปิด
โดยใช้แรงลม

พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำพัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำ

พัดลมระบายอากาศ
แบบติดผนังสำหรับห้องน้ำ
ระบายความชื้นและ
ขจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

พัดลมระบายอากาศ รุ่น FV-20AYT1พัดลมระบายอากาศติดผนัง รุ่น FV-20AYT1

พัดลมระบายอากาศติดผนังรุ่นประหยัด
แบบติดผนัง ใบพัดขนาด 8 นิ้ว

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก รุ่น FV-20WAT1พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก รุ่น FV-20WAT1

แบบดูดอากาศออก
บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้แรงลม

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจกพัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก

แบบดูดอากาศออก
บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้เชือกดึง

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนังพัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง

แบบ ดูดอากาศ เข้า - ออก
บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้เชือกดึง

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนังพัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง

แบบดูดอากาศออก
บานเกล็ดเปิด-ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค รุ่น FV-20RLT2พัดลมระบายอากาศ แบบดูด เข้า-ออก

แบบติดผนัง ดูดอากาศเข้า - ออก
บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้เชือกดึง

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค รุ่น FV-20LUT3พัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก

แบบติดผนัง ดูดอากาศออก
บานเกล็ดเปิดปิดโดยอัติโนมัติ  

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค รุ่น FV-17CUT3พัดลมระบาย แบบฝังเพดาน

พัดลมระบายอากาศวัสดุพลาสติก/ABS

หน้า 1/1
1
[Go to top]