ReadyPlanet.com
dot
dot
พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำ

พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำ

รุ่นสินค้า   FV-10EGK1T  ใบพัด 3 นิ้ว
                FV-15EGK1T  ใบพัด 5 นิ้ว


รายละเอียด  พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำ
                    ช่วยลดไอน้ำหรือฝ้าบนกระจก
                    สามารถติดตั้งคู่กับห้องน้ำที่มีเครื่องทำน้ำอุ่น
                    ประหยัดพลังงานใช้ไฟเพียง 5.5 วัตต์
                    เสียงเงียบ
พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องครัว
พัดลมระบายอากาศติดผนัง รุ่น FV-20AYT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก รุ่น FV-20WAT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
พัดลมระบายอากาศ แบบดูด เข้า-ออก
พัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก
พัดลมระบาย แบบฝังเพดาน