ReadyPlanet.com
dot
dot
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก

รูปภาพพัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบ ดูดอากาศออก


รุ่นสินค้า   FV-15WUT4  
ชื่อสินค้า  พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก
รายละเอียด  ใบพัดขนาด 6 นิ้ว
                    
บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้เชือกดึง 
                     ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งและถอดได้จากด้านในของตัวอาคาร  
                     ความถี่ในการดูดอากาศออก 50 เฮิร์ต
                     กำลังไฟ 8.1 วัตต์ 
                     หมุน 1,463 รอบต่อนาที 
                     ระดับเสียง 35 เดซิเบล
                     น้ำหนัก 0.9 กก.  
 

 


 พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก

รุ่นสินค้า   FV-20WUT4
ชื่อสินค้า  พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจกรายละเอียด  ใบพัดขนาด 8 นิ้ว
                     บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยใช้เชือกดึง
                     ติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งและถอดได้จากด้านในของตัวอาคาร
                     ความถี่ในการดูดอากาศออก 50 เฮิร์ต
                     กำลังไฟ 16.4 วัตต์
                     หมุน 1,042 รอบต่อนาที
                     ระดับเสียง 32 เดซิเบล
                     น้ำหนัก 1.1 กก.
พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องครัว
พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำ
พัดลมระบายอากาศติดผนัง รุ่น FV-20AYT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก รุ่น FV-20WAT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
พัดลมระบายอากาศ แบบดูด เข้า-ออก
พัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก
พัดลมระบาย แบบฝังเพดาน