ReadyPlanet.com
dot
dot
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง

รูปภาพพัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบ ดูดเข้า - ออก

รุ่นสินค้า  FV-20RUT2
ชื่อสินค้า พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง                
รายละเอียด  ใบพัดขนาด 8 นิ้ว
                     บานเกล็ด เปิด-ปิด โดยใช้เชือกดึง 
                     ติดตั้งง่าย สามารถถอดประกอบได้ 
                     ความถี่ในการดูดอากาศ เข้า-ออก 50 เฮิร์ต
                     กำลังไฟในการดูดอากาศเข้า 15 วัตต์ ดูดออก 20 วัตต์
                     รอบการหมุนดูดอากาศเข้า 1,150 รอบต่อนาที
                     ดูดอากาศออก 1,260 รอบต่อนาที
                     น้ำหนัก 2.1 กก.      พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
รุ่นสินค้า  FV-25RUT2
ชื่อสินค้า พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง                
รายละเอียด  ใบพัดขนาด 10 นิ้ว
                     บานเกล็ด เปิด-ปิด โดยใช้เชือกดึง 
                     ติดตั้งง่าย สามารถถอดประกอบได้ 
                     ความถี่ในการดูดอากาศ เข้า-ออก 50 เฮิร์ต
                     กำลังไฟในการดูดอากาศเข้า 21 วัตต์ ดูดออก 27 วัตต์
                     รอบการหมุนดูดอากาศเข้า 1,010 รอบต่อนาที
                     ดูดอากาศออก 1,190 รอบต่อนาที
                     น้ำหนัก 2.4 กก.  

 
 
 


พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนังรุ่นสินค้า  FV-30RUT2
ชื่อสินค้า พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง                
รายละเอียด  ใบพัดขนาด 12 นิ้ว
                     บานเกล็ด เปิด-ปิด โดยใช้เชือกดึง 
                     ติดตั้งง่าย สามารถถอดประกอบได้ 
                     ความถี่ในการดูดอากาศ เข้า-ออก 50 เฮิร์ต
                     กำลังไฟในการดูดอากาศเข้า 24 วัตต์ ดูดออก 31 วัตต์
                     รอบการหมุนดูดอากาศเข้า 760 รอบต่อนาที
                     ดูดอากาศออก 885 รอบต่อนาที
                     น้ำหนัก 2.8 กก.  
 
พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องครัว
พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำ
พัดลมระบายอากาศติดผนัง รุ่น FV-20AYT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก รุ่น FV-20WAT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
พัดลมระบายอากาศ แบบดูด เข้า-ออก
พัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก
พัดลมระบาย แบบฝังเพดาน