ReadyPlanet.com
dot
dot
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง

                    รุ่นสินค้า  FV-20AUT3  
                    ชื่อสินค้า  พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง


               
                     รายละเอียด  ใบพัดขนาด 8 นิ้ว
                                         
บานเกล็ดเปิด - ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม      
                                          ติดตั้งง่าย สามารถถอดประกอบได้
                                          ความถี่ในการดูดอากาศออก 50 เฮิร์ต
                                          กำลังไฟ 20 วัตต์
                                          รอบการหมุน 1,250 รอบต่อนาที
                                                                                              ระดับเสียง 40 เดซิเบล
                                                                                              น้ำหนัก 2 กก. 
 


 พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
               รุ่นสินค้า  FV-25AUT3  
               ชื่อสินค้า  พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง


               
                รายละเอียด  ใบพัดขนาด 10  นิ้ว
                                     
บานเกล็ดเปิด - ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม      
                                     ติดตั้งง่าย สามารถถอดประกอบได้
                                     ความถี่ในการดูดอากาศออก 50 เฮิร์ต
                                     กำลังไฟ 27 วัตต์
                                     รอบการหมุน 1,100 รอบต่อนาที
                                     ระดับเสียง 39 เดซิเบล
                                     น้ำหนัก 2.4 กก. 
 


พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
             รุ่นสินค้า  FV-30AUT3  
             ชื่อสินค้า  พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง


               
              รายละเอียด  ใบพัดขนาด 12  นิ้ว
                                   
บานเกล็ดเปิด - ปิดอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม      
                                   ติดตั้งง่าย สามารถถอดประกอบได้
                                   ความถี่ในการดูดอากาศออก 50 เฮิร์ต
                                   กำลังไฟ 31 วัตต์
                                   รอบการหมุน 890 รอบต่อนาที
                                   ระดับเสียง 39 เดซิเบล
                                   น้ำหนัก 2.7 กก. 
 
พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องครัว
พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำ
พัดลมระบายอากาศติดผนัง รุ่น FV-20AYT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก รุ่น FV-20WAT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
พัดลมระบายอากาศ แบบดูด เข้า-ออก
พัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก
พัดลมระบาย แบบฝังเพดาน