ReadyPlanet.com
dot
dot
พัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก

พัดลมระบายอากาศพานาโซนิครุ่น FV-20LUT3

        รุ่นสินค้า  FV-20LUT3  ใบพัด 8 นิ้ว
                       FV-25LUT3  ใบพัด 10 นิ้ว
                       FV-30LUT1  ใบพัด 12 นิ้ว

          รายละเอียด  แบบติดผนัง ดูดอากาศออก
                               บานเกล็ดเปิด-ปิดโดยอัตโนมัติ โดยใช้แรงลม Features    
                               Specifications Sub navigation of Feature
                               เพิ่มความสวยงามด้วยหน้ากาก สามารถถอดประกอบได้

 
พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องครัว
พัดลมระบายอากาศ สำหรับห้องน้ำ
พัดลมระบายอากาศติดผนัง รุ่น FV-20AYT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก รุ่น FV-20WAT1
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดกระจก
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
พัดลมระบายอากาศพานาโซนิค แบบติดผนัง
พัดลมระบายอากาศ แบบดูด เข้า-ออก
พัดลมระบาย แบบฝังเพดาน