ReadyPlanet.com
dot
dot
 WELCOME TO NCCBATTERY

NATAIT COMMERCIAL COMPANY LIMITED 

 


 

รังสรรค์ชีวิตใหม่ด้วยพลังงาน 

ทุกวันนี้พลังงานจากพานาโซนิค มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยตลอด 80 ปีที่ผ่านมาเราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อคิดค้นวิธีการใหม่ที่ยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ตลอดจนยังรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหนือกว่า รวมทั้งการรักษาคุณภาพของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น ได้ช่วยเปิดทางเพื่อการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิตอย่างไม่สิ้นสุด ส่งให้เราเป็นผู้นำในการส่งออกไปกว่า 120 ประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน